Odabir pouzdanog knjigovodstvenog servisa

vrlo je važna odluka u poslovanju svakog trgovackog društva, samostalnog zanimanja (obrtnici, odvjetnici, javni bilježnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi), neprofitnih organizacija, proračunskih korisnika i svih onih koji nemaju u sklopu vlastitog društva organizirano knjigovodstvo ili žele dio knjigovodstvenih poslova dati na obavljanje drugima.

Nije dovoljno da dobar knjigovđa danas samo uredno i točno evidentira nastale poslovne događaje, od njega se danas traži puno više. Prije svega dobar knjigovođa, mora uz odlično poznavanje računovodstvenih standarda, poznavati i porezne propise, propise s područja radnog prava, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te raspolagati sa svim relevantnim i svježim informacijama koje se od njega traže.

Upravo takav tim pronaći ćete na našoj adresi.

Investicijska studija je dokument potreban za donošenje investicijske odluke.
Detalji
za obveznike vođenja dvojnog knjigovodstva (trgovačka društva, obrtnici...)
Detalji

Besplatne konzultacije!

01 7980 400

info@pyramis-grupa.hr

Knjigovodstvene usluge

Sa našim dugogodišnjim znanjem i iskustvom vam štedimo vrijeme i novac

01

Za obveznike

Vođenje poslovnih knjiga, vođenje evidencija, izrada financijskih izvještaja i ostale knjigovodstvene usluge…

02

Druge računovodstvene usluge

Pomoć pri izradi računovodstvenih politika, obračuni plaća, izrada pravilnika o radu, obračun amortizacije, poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava….

03

Za obrte i samostalna zanimanja

Vođenje temeljnih i pomoćnih poslovnih knjiga, obračun amortizacije, obračun plaća, obračun dnevnica, terenskog dodatka, troškova prijevoza i sl.

04

Za neprofitne organizacije

Redovito i uredno evidentiranje dostavljenje dokumentacije, sastavljanje financijskih izvještaja, organizacija i vođenje neprofitnih organizacija..

Za građane!

Knjigovodstvene usluge za građane

Izrada godišnje prijave poreza na dohodak povrat poreza.

0
Poslovnih planova
0
+
Ulaznih i izlaznih računa
0
Obrada plaća
0
+
Stavaka knjiženja

Investicijske studije

Poslovni planovi

Investicijske studije

Poslovni planovi

Investicijska studija je dokument potreban za donošenje investicijske odluke.

Investicijska studija sadrži informacijsku osnovicu vezanu uz analizu tržišta, tehnološko-tehničke, lokacijske i organizacijske aspekte projekta, te ekonomsko-financijsku analizu s ocjenom uspješnosti i prihvatljivosti investicijskog projekta.

Donositelji financijskih odluka mogu tako korištenjem standardizirane metodologije analizirati usporedne potencijalne projekte i utvrditi koji je najefikasniji prema unaprijed određenim kriterijima.

Investicijska studija koju Vam mi možemo izraditi na pregledan naćin prikazat če potencijalnim investitorima, kreditorima i Vama informaciju o donoÅ¡enju ispravne odluke o investiranju ili kreditiranju.

Svaki investicijski projekt sastoji se od nekoliko faza.

Priprema projekta

Priprema investicijskog projekta obuhvaća pojavu poslovne ideje, identifikaciju potencijalnih investicijskih rješenja, te grubu procjenu koristi i troškova.

Ocjena projekta

Ocjena investicijskog projekta je faza odreÄ‘ivanja kriterija i metoda za ocjenu potencijalnih investicijskih rjeÅ¡enja, izradu investicijske studije kao analitićko-dokumentacijske osnovice za izbor projekta i donoÅ¡enje investicijske odluke.

Izvedba projekta

izvedba projekta koja pred­stavlja izgradnju i ostale aktivnosti na pokretanju poslovanja.

Poslovanje projekta

Posljednja faza je poslovanje investicijskog projekta koja predstavlja stvaranje planiranog outputa. U toj fazi potrebno je pratiti ostvarenje i usporeÄ‘ivati ga s planiranim veličnama, te utvrÄ‘ivati uzroke mogućih odstupanja.

Kontaktirajte nas bez obaveza

Optimizirijate svoje financijsko poslovanje već danas.

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi upit bio ispravan.

  Nazovite nas

  Tel: 01 7980 400
  Fax: 01 7980 409

  Mail

  info@pyramis-grupa.hr

  Lokacija

  Radnička cesta 27, 10000 Zagreb