Odabir pouzdanog knjigovodstvenog servisa

Odabir pouzdanog ureda za knjigovodstvo je vrlo važna odluka u poslovanju svakog trgovačkog društva, samostalnog zanimanja (obrtnici, odvjetnici, javni bilježnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i drugi), neprofitnih organizacija, proračunskih korisnika i svih onih koji nemaju u sklopu vlastite organizacije knjigovodstvo ili žele dio knjigovodstvenih poslova dati na obavljanje drugima.

Nije dovoljno da dobar knjigovođa danas samo uredno i točno evidentira nastale poslovne događaje, od njega se danas traži puno više. Prije svega dobar knjigovođa, mora uz odlično poznavanje računovodstvenih standarda, poznavati i porezne propise, propise s područja radnog prava, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te raspolagati sa svim relevantnim i svježim informacijama koje se od njega traže.

Upravo takav tim pronaći ćete na našoj adresi.

Investicijska studija je dokument potreban za donošenje investicijske odluke.
Detalji
za obveznike vođenja dvojnog knjigovodstva (trgovačka društva, obrtnici...)
Detalji

Kontaktirajte nas bez obaveze!

+ 385 1 4678 661
+ 385 99 5319 771

info@pyramis-grupa.hr

Knjigovodstvene usluge

S našim dugogodišnjim znanjem i iskustvom optimiziramo vaše poslovanje i
porezne obveze poštujući računovodstvene i porezne propise

01

Za obveznike

Vođenje poslovnih knjiga, vođenje evidencija, izrada financijskih izvještaja i ostale knjigovodstvene usluge…

02

Druge računovodstvene usluge

Pomoć pri izradi računovodstvenih politika, obračuni plaća, izrada pravilnika o radu, obračun amortizacije, poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava….

03

Za obrte i samostalna zanimanja

Vođenje temeljnih i pomoćnih poslovnih knjiga, obračun amortizacije, obračun plaća, obračun dnevnica, terenskog dodatka, troškova prijevoza i sl.

04

Za neprofitne organizacije

Redovito i uredno evidentiranje dostavljenje dokumentacije, sastavljanje financijskih izvještaja, organizacija i vođenje neprofitnih organizacija..

Donijeli ste odluku o pokretanju vlastitog posla ?

Naš tim pomoći će vam i pružiti stručne informacije o obvezama koje se javljaju nakon osnivanja d.o.o.-a, j.d.o.o.-a, obrta u sustavu poreza na dohodak (paušalni ili s vođenjem poslovnih knjiga)

Investicijske studije

Poslovni planovi

Investicijske studije

Poslovni planovi

Investicijska studija je dokument potreban za donošenje investicijske odluke.

Investicijska studija sadrži informacijsku osnovicu vezanu uz analizu tržišta, tehnološko-tehničke, lokacijske i organizacijske aspekte projekta, te ekonomsko-financijsku analizu s ocjenom uspješnosti i prihvatljivosti investicijskog projekta.

Donositelji financijskih odluka mogu tako korištenjem standardizirane metodologije analizirati usporedne potencijalne projekte i utvrditi koji je najefikasniji prema unaprijed određenim kriterijima.

Investicijska studija koju Vam mi možemo izraditi na pregledan naćin prikazat će potencijalnim investitorima, kreditorima i Vama informaciju o donošenju ispravne odluke o investiranju ili kreditiranju.

Svaki investicijski projekt sastoji se od nekoliko faza.

Priprema projekta

Priprema investicijskog projekta obuhvaća pojavu poslovne ideje, identifikaciju potencijalnih investicijskih rješenja, te grubu procjenu koristi i troškova.

Ocjena projekta

Ocjena investicijskog projekta je faza određivanje kriterija i metoda za ocjenu potencijalnih investicijskih rješenja, izradu investicijske studije kao analitičko-dokumentacijske osnovice za izbor projekta i donošenje investicijske odluke.

Izvedba projekta

Izvedba projekta koja predstavlja izgradnju i ostale aktivnosti na pokretanju poslovanja.

Poslovanje projekta

Posljednja faza je poslovanje investicijskog projekta koja predstavlja stvaranje planiranog outputa. U toj fazi potrebno je pratiti ostvarenje i uspoređivati ga s planiranim veličnama, te utvrđivanje uzroke mogučih odstupanja.

Kontaktirajte nas bez obaveza

Optimizirajte svoje financijsko poslovanje već danas.

  Sva polja označena znakom * moraju biti ispunjena kako bi upit bio ispravan.

  Nazovite nas

  00385 99 5319 771

  Mail

  info@pyramis-grupa.hr

  Lokacija

  Hrvoja Macanovića 16, 10000 Zagreb